Wat moet in een adviesaanvraag staan?

adviesrechtEen adviesaanvraag wordt opgemaakt door de bestuurder. Of, zoals in veel gevallen door iemand anders, in opdracht van de bestuurder. Deze aanvraag is gericht aan de OR en heeft als doel advies van de OR in te winnen over voorgenomen (!) besluiten. De plannen waar het over kan gaan, staan opgesomd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Vaak komen de gebruikte termen in de praktijk, niet overeen met de termen die in de wet staan. Maar dat betekend niet dat het adviesrecht dan niet van kracht is. Denk maar aan een interne nota met de term ‘efficiëntieslag van afdeling x’.  In de WOR kan dit vallen onder art 25 lid 1 E: ‘Een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming..’. Het kan voor een OR daarom erg verwarrend zijn wanneer hij wel of geen gebruik kan maken van het adviesrecht. Moet de OR de interne nota nu beschouwen als een adviesaanvraag of enkel ter kennisgeving aannemen?

Om deze verwarring niet het onderwerp van het gesprek tussen OR en bestuurder te laten zijn, is de bestuurder verplicht zich aan een aantal regels te houden wat betreft de aanlevering van een adviesaanvraag. Een ‘welles-nietes spelletje’ over de toepassing van de WOR is zonde van de tijd. Hoe een adviesaanvraag er uit moet zien staat genoemd in de WOR en is te vinden in artikel 25 lid 3:

In een adviesaanvraag staat:

  • Een overzicht van de beweegredenen van het besluit
  • De verwachtte gevolgen die het besluit voor de medewerkers heeft
  • De maatregelen die worden getroffen om deze gevolgen op te vangen

Dit is echt het allerminste wat in de aanvraag opgenomen zou moeten worden. Zonder de uitleg van wat het besluit precies inhoudt, zou het natuurlijk een incompleet geheel zijn. Daarnaast is het aan te raden om ook de volgende punten mee te nemen bij het schrijven van een adviesaanvraag:

  • Wat houdt het voorgenomen besluit precies in?
  • Welke tijdslijnen worden gehanteerd bij het nemen en het uitvoeren van het besluit?
  • Wanneer verwacht de bestuurder de reactie van de OR?

En als laatste: Geef het document ook de titel ‘Adviesaanvraag’. Het blijft gissen naar de bedoeling van een document als daar geen duidelijke naam aan wordt gegeven.