Meerten Verhoffstraat 5, 4811AR, Breda
06 22 49 15 96
Jolka.Jacobs@hoofdzakelijk.com

Wat moet in een adviesaanvraag staan?

Een adviesaanvraag wordt opgemaakt door de bestuurder. Of, zoals in veel gevallen door iemand anders, in opdracht van de bestuurder. Deze aanvraag is gericht aan de OR en heeft als doel advies van de OR in te winnen over voorgenomen (!) besluiten. De plannen waar het over kan gaan, staan opgesomd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Vaak komen de gebruikte termen in de praktijk, niet overeen met de termen die in de wet staan. Maar dat betekend niet dat het adviesrecht dan niet van kracht is.

Om deze verwarring niet het onderwerp van het gesprek tussen OR en bestuurder te laten zijn, is de bestuurder verplicht zich aan een aantal regels te houden wat betreft de aanlevering van een adviesaanvraag. Hoe een adviesaanvraag er uit moet zien staat genoemd in de WOR en is te vinden in artikel 25 lid 3:

In een adviesaanvraag staat:

  • Een overzicht van de beweegredenen van het besluit
  • De verwachtte gevolgen die het besluit voor de medewerkers heeft
  • De maatregelen die worden getroffen om deze gevolgen op te vangen

Dit is het minimum wat in de aanvraag opgenomen moet worden. De uitleg van wat het besluit precies inhoudt, is daarnaast sterk aan te raden. Ook de volgende punten raden we aan mee te nemen bij het schrijven van een adviesaanvraag:

  • Wat houdt het voorgenomen besluit precies in?
  • Welke tijdslijnen worden gehanteerd bij het nemen en het uitvoeren van het besluit?
  • Wanneer verwacht de bestuurder de reactie van de OR?

En als laatste: Geef het document ook de titel ‘Adviesaanvraag’. Het blijft gissen naar de bedoeling van een document als daar geen duidelijke naam aan wordt gegeven.