Meerten Verhoffstraat 5, 4811AR, Breda
06 22 49 15 96
Jolka.Jacobs@hoofdzakelijk.com

Voorbeeldprogramma basis OR-training

Voor Ondernemingsraden die een goede (door)start willen maken in het OR-werk staan hieronder suggesties van trainingsonderwerpen. Deze suggesties geven inzicht in de mogelijkheden die een training biedt en kan als startpunt gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het trainingsprogramma.

Wet op de ondernemingsraden
In de wet op de ondernemingsraden staan de kaders van wat de OR mag en kan. Kennis van deze wet geeft inzicht in de wijze waarop de OR zijn positie in de organisatie kan innemen, zijn werk kan uitvoeren en welke onderwerpen op de OR-agenda komen te staan. In dit onderdeel worden de belangrijkste wetsartikelen van de WOR behandeld en de vertaling gemaakt naar de eigen praktijk.

Methoden: Dit onderdeel wordt op afwisselende wijze behandeld. Korte blokken theorie worden opgevolgd door opdrachten waarin de vertaling wordt gemaakt naar de eigen praktijk en casuïstiek uit de praktijk behandeld wordt.

Visie op de OR vertaald naar een planning
Om als OR richting te geven aan je werk en onderwerpen aan te pakken, is het nuttig doelen te stellen en een planning te maken. Daarvoor is het nodig dat je een gedeelde visie op de organisatie en het OR werk hebt.

Methoden: Tijdens dit onderdeel werk je in opdrachten. Aan de hand van een stappenplan werk je toe naar het verkrijgen van een gezamenlijke OR-visie en het bepalen van de OR onderwerpen binnen jouw organisatie.

Onderlinge samenwerking
De OR is een zelfstandig werkend team en om de onderlinge samenwerking optimaal te kunnen benutten, is regelmatig onderhoud aan het team aan te raden. Tijdens dit onderdeel leer je elkaars kwaliteiten, drijfveren en werkwijze kennen. Vervolgens wordt hierop de taakverdeling van de interne OR bepaald zodat de OR een effectief team wordt.

Methoden: Aan de hand van afwisselende opdrachten in duo’s, subgroepen of plenair wordt hier aan gewerkt. Een kwinkslag in de opdrachten zorgt voor een onderlinge kennismaking buiten de kaders van het OR-werk.

Vergaderen
Het OR-werk bestaat voor een groot deel uit vergaderen. Het is daarom nuttig om goede vergaderkwaliteiten te bezitten zodat de tijd effectief en doelgericht wordt benut. Dit onderdeel gaat in op verschillende vergadertechnieken en hoe je deze het beste kunt inzetten tijdens verschillende onderdelen van je OR-werk.

Methoden: Je leert professionele gesprekstechnieken toe te passen in diverse vergadersituaties. Je leert op elkaar in te spelen en te ondersteunen tijdens vergaderingen. Door gerichte feedback boek je snel resultaat in het aanscherpen van je vergadertechnieken.

Achterbancommunicatie
De communicatie met de achterban is een belangrijk onderdeel van het OR-werk. Hieruit haalt de OR onder andere agenda-onderwerpen, extra informatie en steun. In dit onderdeel gaat de OR aan de slag met het maken van een concreet communicatieplan en wordt een eerste aanzet gemaakt met het schrijven van een achterbanbericht.

Methoden: Een korte theoretische inleiding wordt opgevolgd door praktijkgerichte opdrachten waarin je onder andere, aan de slag gaat met het schrijven van een achterbanbericht en het voorbereiden van achterbanberaad.

Denk ook eens aan onderwerpen als: informeel gesprek met de bestuurder, onderhandelingsvaardigheden, meedenken op strategisch niveau,..
Of vraag naar methodieken die strategisch denken en handelen vergroten zoals: management theoriën van Covey, brown paper sessie, oplossingsgerichte psychologie,…

Voorafgaand aan de training wordt een intake gepland. In dit gesprek worden de specifieke leerwensen en doelen van de training samen met de deelnemers geformuleerd. Naar aanleiding van dit gesprek wordt het trainingsprogramma op maat gemaakt en de deelnemers toegestuurd.