Meerten Verhoffstraat 5, 4811AR, Breda
06 22 49 15 96
Jolka.Jacobs@hoofdzakelijk.com

OR reglement

Als OR heb je rechten en plichten zoals die in de WOR staan. Om deze rechten en plichten te gebruiken is het noodzakelijk om als OR ‘te bestaan’. De OR krijgt bestaansrecht door zich bekend te maken en formeel aan te melden bij de bedrijfscommissie, een onderdeel van de SER.  Dat wordt gedaan door een OR-reglement te maken en op te sturen. In dat reglement stelt de OR vast op welke manier hij zijn werkwijze regelt. De voor de SER verplichte onderwerpen, die in het reglement moeten worden vastgesteld, zijn:

  • De kandidaatstelling
  • De verkiezingen
  • Voorziening in tussentijdse vacatures
  • Interne werkwijze van de OR

Daarnaast zijn er nog een aantal niet verplichte onderwerpen die de OR in zijn reglement kan opnemen.

Download hier het voorbeeldreglement van de SER