Meerten Verhoffstraat 5, 4811AR, Breda
06 22 49 15 96
Jolka.Jacobs@hoofdzakelijk.com

Het OR-reglement

Als OR heb je rechten en plichten zoals die in de WOR staan. Om deze rechten en plichten te gebruiken is het noodzakelijk om als OR ‘te bestaan’. De OR krijgt bestaansrecht door zich bekend te maken en formeel aan te melden bij de bedrijfscommissie, een onderdeel van de SER. Daarnaast is een ondernemingsraad (OR) verplicht een reglement te maken waarin regels zijn opgenomen voor de wijze waarop verkiezingen plaatsvinden en op welke manier hij zijn werkwijze regelt. De voor de SER verplichte onderwerpen, die in het reglement moeten worden vastgesteld, zijn:

  • De kandidaatstelling
  • De verkiezingen
  • Voorziening in tussentijdse vacatures
  • Interne werkwijze van de OR

Daarnaast zijn er nog een aantal niet verplichte onderwerpen die de OR in zijn reglement kan opnemen.

klik hier voor meer informatie over het reglement